مطالب توسط mostafamajd

مدیران ستاد

مدیر عامل مهندس علی ابراهیم پور معاون اجرایی و تامین کالا دکتر امید خراسانی مسئول فنی دکتر مجید احمدی مدیر مالی مجید عابدین زاده لداری مدیر فناوری اطلاعات مهندس بهنام ایمانی مدیر اداری و منابع انسانی مونا اکبری مدیر انبارها ادریس تقوی مدیر منطقه ۱ پویان قائم پناه دزفولی مدیر منطقه ۲ مهدی جنت پسند […]