آدرس: کرمان شرف آباد بلوار قائم کوچه شماره ۵۰ نبش فرعی دوم سمت راست

تلفن:۸-۳۲۷۵۲۶۷۶-۰۳۴

فکس:۳۲۷۵۲۶۷۵-۰۳۴

کدپستی:۷۶۱۹۹۱۸۶۶۹