آدرس: کرمانشاه جاده سنندج شهرک صنعتی کرمانشاه خ دهخدا مقابل آرد باختر

تلفن: ۳۴۳۰۶۱۲۲-۰۸۳

فکس: ۳۴۲۸۱۰۷۳-۰۸۳

کدپستی:۶۷۱۹۹۸۳۵۷۵