آدرس: مازندران(بابل)، جاده قدیم قائم شهر، بعد از دانشگاه پیام نور، جنب شیرینی سرای بله برون

تلفن:۳۲۲۸۴۴۳۴-۰۱۱

فکس:۳۲۲۸۴۲۶۲-۰۱۱

کدپستی:۴۷۱۶۶۵۷۱۴۸