آدرس: قم جاده قدیم تهران بلوار شهید خداکرم انتهای کوچه۲۶ فرعی پنجم

تلفن:۹۰-۳۶۶۴۲۷۴۸-۰۲۵

فکس:۳۶۶۴۲۷۵۰-۰۲۵

کدپستی:۳۷۱۸۱۱۸۷۵۱