آدرس: مشهد : جاده سنتو نرسیده به سه راه فردوسی چاهشک باغبان۱۲ نبش چهارراه اول

تلفن:۳۲۴۰۳۵۷۵-۰۵۱

فکس:۳۲۴۰۳۵۷۵-۰۵۱

کد پستی:۹۱۸۷۱۸۷۳۴۷