آدرس:تهران بزرگراه حکیم غرب – سازمان برنامه شمالی – انتهای هشتم شرقی پلاک ۲

مدیر شعبه تهران: آقای جنت پسند

مدیر فروش شرق تهران: آقای سیفی

مدیر فروش غرب تهران: آقای اکبری

تلفن:۸۸۵۴۱۲۳۴-۰۲۱

فکس:۸۸۵۰۶۳۲۸-۰۲۱