آدرس: تهران خیابان مفتح شمالی کوچه دوم پلاک ۱ واحد ۶

مدیر شعبه تهران: آقای رضایی

مدیر فروش شرق تهران: آقای سوری

مدیر فروش غرب تهران: آقای اکبری

تلفن:۸۸۵۴۱۲۳۴-۰۲۱

فکس:۸۸۵۰۶۳۲۸-۰۲۱