آدرس: ایلام  میدان معلم – خیابان مبارزان – جنب شهرداری منطقه ۲

تلفن:۹۰-۳۲۲۴۵۷۸۹-۰۸۴

فکس:۳۲۲۴۵۷۸۸-۰۸۴

کدپستی:۶۹۳۱۳۴۵۴۶۸