آدرس:اصفهان، خمینی شهر، دستگرد قداده، خیابان بسیج، روبروی مسجدالرضا، کوچه چوب سبز انتهای کوچه سمت راست سوله

تلفن:۳۳۶۸۷۴۲۶-۰۳۱

فکس:۳۳۶۸۷۶۲۷-۰۳۱