ضابطه سرمایه گذاری خارجی برای تولید داروها در ایران

به گزارش ایفدانا متن کامل این آیین نامه که در کمیته مشاوران سازمان غذا و دارو تدوین گردیده به شرح ذیل است:

«هدف این ضابطه تبیین سیاست های سازمان غذا و دارو در زمینه تولید داروهای تحت لیسانس در کشور است. تولید تحت لیسانس به تولید داروئی اطلاق می شود که نام، فرمولاسیون، روش ساخت، بسته بندی و کلیه خصوصیات فیزیکی و شیمیائی آن با ” داروی برند (original brand) و یا ژنریکی که توسط صاحب لیسانس در سازمان غذا و دارو یا یکی از کشورهای دارای بازار داروئی نظام مند (regulated country) به ثبت رسیده است، یکسان باشد. شرایط و ضوابط عمومی سرمایه گذاری خارجی در صنعت داروسازی مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور و از جمله قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت می پذیرد.

الف) شرایط اختصاصی تولید داروهای تحت لیسانس –

۱- شکل ژنریک دارو (INN) باید در فهرست داروهای ایران موجود باشد.

۲- تولید کننده داخلی داروی تحت لیسانس باید تاییدیه های GMP را از سازمان غذا و دارو اخذ کرده باشد.

۳- شرکت متقاضی تولید داروی تحت لیسانس باید موافقت کمیسیون قانونی ماده ۲۰ را برای تولید تحت لیسانس اخذ کرده باشد.

۴- تولید داروهای تحت لیسانس صرفا در داخل کشور مجاز است

۵- قیمت گذاری داروهای تحت لیسانس تابع ضابطه قیمت گذاری داروها در کمیسیون قیمت گذاری خواهد بود.

۶- شرکت های سرمایه گذار موظند با توجه به مراحل تعریف شده در برنامه پیشرفت پروژه که به تایید سازمان غذا و دارو رسیده است، گزارش پیشرفت را به صورت هر سه ماه یکبار برای سازمان غذا و دارو ارسال نمایند. در صورت هر گونه عدم تحقق پیشرفت مطابق با برنامه زمانی ارسالی به سازمان، مشوق ها و حمایت های اعطایی از سوی سازمان غذا و دارو لغو خواهد گردید.

ب ) شرکت های داروئی خارجی می توانند داروهای تحت لیسانس را با دو شیوه متفاوت در کشور -تولید کنند.

۱- تولید داروهای تحت لیسانس در خطوط تولید موجود در کشور

در این حالت شرکت صاحب لیسانس داروی خود را با توافق بعمل آمده با یکی از شرکت های داروسازی موجود در کشور در داخل کشور تولید می کند. در این مورد شرایط تولید داروهای تحت لیسانس بصورت زیر خواهد بود:

۱-۱ -تولید تحت لیسانس داروهای برند اصلی که مشابه تولید داخلی دارند در این حالت واردات داروی مرجع بصورت – بسته بندی اولیه حداکثر به مدت ۱ سال و تا سقف ۲۰ درصد بازار )کمی( مجاز خواهد بود. شرکت متقاضی موظف است در پایان سال اول تولید از مرحله فرمولاسیون را آغاز نماید.

تبصره: شروع واردات دارو از زمانی انجام خواهد شد که شرکت صاحب لیسانس آمادگی خط تولید شرکت ایرانی را برای شروع عملیات تولید بصورت کتبی تایید نماید.

۱-۲ -تولید تحت لیسانس داروهای برندی که مشابه تولید داخلی ندارند واردات این داروها تا زمانی که تولید مشابه داخلی نداشته باشند مجاز است.

۱-۳ -تولید تحت لیسانس داروهای ژنریک و بیوژنریک تولید تحت لیسانس داروهای ژنریک و بیوژنریک صرفا در مورد داروهائی که مشابه تولید داخل ندارند مجاز خواهد بود. در این حالت واردات داروی مرجع بصورت بسته بندی اولیه حداکثر به مدت ۱ سال مجاز خواهد بود. شرکت متقاضی موظف است در پایان سال اول تولید از مرحله فرمولاسیون را آغاز نماید.

تبصره ۱: شروع واردات دارو از زمانی انجام خواهد شد که شرکت صاحب لیسانس آمادگی خط تولید شرکت ایرانی را برای شروع عملیات تولید بصورت کتبی تایید نماید.

تبصره ۲: تولید تحت لیسانس داروهای ژنریکی که تولید کننده داخلی دارند که حداقل ۵۰ درصد نیاز بازار را نیز تامین می کنند، صرفا از مرحله تولید در داخل کشور مجاز است.

تبصره ۳: در مورد داروهائی بیوژنریکی که فقط یک تولید کننده داخلی دارد تولید تحت لیسانس مجاز است. در این صورت شرکت متقاضی مجاز است حداکثر به مدت ۲ سال دارو را بصورت بسته بندی اولیه و یا بالک تا سقف ۲۰ درصد )کمی( بازار وارد نماید. شروع واردات دارو از زمانی انجام خواهد شد که شرکت صاحب لیسانس آمادگی خط تولید شرکت ایرانی را برای شروع عملیات تولید بصورت کتبی تایید نماید. در صورت وجود بیش از یک تولید کننده داخلی، تولید تحت لیسانس داروهای بیوژنریک صرفا از مرحله تولید مجاز است.

۲- تولید داروهای تحت لیسانس ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور

در این حالت شرکت صاحب لیسانس داروی خود را متعاقب سرمایه گذاری و ایجاد خطوط تولید مستقل در داخل کشور تولید می کند. این سرمایه گذاری خارجی می تواند به صورت مستقیم یا مشارکتی صورت پذیرد ولی مبنای مشوقات ارایه شده، میزان سرمایه گذاری خارجی و مستقل از میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای کل پروژه می باشد.

پس از احراز سرمایه گذاری خارجی توسط سازمان و در صورتی که ارزش سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته بیش از۱۰ میلیون یورو )مطابق تعاریف قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی( باشد، مشوقات زیر به پروژه اعطاخواهد گردید:

۱- ثبت ۳ محصول از مسیر یک فرآیند ثبت محصول در سازمان غذا و دارو از سایر محصولات شرکت صاحب لیسانس

به ازاء هر ۵ میلیون دلار سرمایه گذاری صورت گرفته و تا سقف ۱۲ محصول.

تبصره: این اقلام باید از داروهای موجود در فهرست داروهای ایران بوده و به تایید کمیسیون قانونی ماده ۲۰ نیز برسند.

۲- پذیرفتن یک سال حق مالکیت معنوی محصولات پتنت در دنیا به ازاء هر ۵ میلیون دلار سرمایه گذاری صورت

گرفته و به مدت حداکثر ۲ سال از زمان تولید داخلی و عرضه محصول به بازار مشروط به آنکه:

۱- داروی مورد نظر تولید کننده مشابه داخلی نداشته باشد.

۲- بیش از ۵ سال از عرضه محصول به بازار جهانی نگذاشته باشد.

۳- مدت زمان پتنت در نظر گرفته شده برای این محصول در ایران بیش از زمان باقی مانده تا انقضای پتنت جهانی آن نباشد.

۴- حمایت سازمان از تحت پوشش بیمه قرار گرفتن داروئی که قرار است بصورت تحت لیسانس در کشور تولید شود.

۵- عدم محدودیت در واردات برای محصولات موضوع طرح در زمان اجرای پروژه منوط به عدم وجود تولید داخلی آن

دارو

تبصره ۱ : در خصوص سرمایه گذاری خارجی در زمینه تولید داروهای با فناوری پیشرفته مانند فرآورده های بیولوژیک، درمان های پیشرفته و سیستم های دارورسانی پیشرفته علاوه بر مشوقات فوق، برای مدت حداکثر ۳ سال حق مالکیت معنوی محصولات پتنت پذیرفته میگردد. همچنین امکان ثبت حداکثر ۷ محصول از مسیر یک فرایند ثبت محصول در سازمان با توجه به مراحل انتقال دانش فنی و ارزش افزوده دانش فنی برای سایر محصولات فراهم میگردد.

تبصره ۲ : در صورت سرمایه گذاری خارجی به منظور صادرات محصولات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری، سازمان داروهای با هدف صادراتی را از مسیر یک ثبت خواهد کرد»

منبع: سازمان غذا و دارو

دیابت ریسک ابتلا به بیماری پارکینسون را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان دانشگاه کالج لندن، تحقیقات نشان می دهد افراد مبتلا به دیابت نوع۲، ۳۲ درصد بیشتر در معرض ریسک ابتلا به اختلال نورولوژیکی پیشرونده بیماری پارکینسون قرار دارند.

افزایش این ریسک حتی در بین بیماران جوان تر مبتلا به دیابت بین رده سنی ۲۵ تا ۴۴ سال بیشتر است و این گروه سنی از بیماران چهار برابر بیشتر با احتمال ابتلا به پارکینسون مواجه هستند.

همچنین افراد دیابتی که دچار عوارض مرتبط با دیابت نظیر آسیب به شبکیه چشم، کلیه ها یا اعصاب شده اند با ۴۹ درصد افزایش ریسک ابتلا به پارکینسون مواجه هستند.

دکتر «توماس وارنر»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «توجه به این نکته ضروری است که در مجموع اکثریت بیماران دیابتی مبتلا به بیماری پارکینسون نمی شوند.»

وی در ادامه می افزاید: «احتمالا یک آمادگی ژنتیکی مشترک بین دیابت نوع۲ و پارکینسون وجود دارد.»

باوجودیکه ماهیت دقیق چنین ارتباطی همچنان نامشخص است، اما به گفته وارنر احتمالا مسئله تولید انسولین و کنترل گلوکز که مشخصه دیابت هستند، در آن دخیل است.

وارنر در ادامه تاکید می کند: «برخلاف اکثر بافت های بدن، سلول های مغز تقریبا به طورکامل به گلوکز به عنوان منبع انرژی وابسته هستند. از اینرو اگر مشکلی در نحوه کنترل مصرف گلوکز توسط سلول ها ایجاد شود ممکن است بر برخی گروه سلول های مغز تاثیر گذارد.»

محققان در این مطالعه، داده های حدود ۲ میلیون بریتانیایی که از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱ مبتلا به دیابت تشخیص داده شده بودند را بررسی کردند. محققان دریافتند بالغ بر ۱۴ هزار نفر از این ۲ میلیون نفر بعدها مبتلا به پارکیسنون شده بودند. از اینرو محققان احتمال ابتلا به پارکینسون را در بین بیماران مبتلا به دیابت، بیش از ۳۰ درصد می دانند.

سطح بالای ویتامینD خطر ابتلا به سرطان سینه را کاهش می دهد

به گزارش روز یکشنبه گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری مدیکال ساینس، محققان اطلاعات دو آزمایش بالینی که یکی شامل سه هزار و ۳۲۵ و دیگری شامل ۱۷۱۳ نفر بود را بررسی کردند تا به ارتباط سرطان سینه و غلظت سرم ۲۵-hydroxyvitamin D دست یابند. سرم ۲۵-hydroxyvitamin D اصلی ترین شکل ویتامین D در خون است.
در این مطالعه تمام زنان بالای ۵۵ سال و با میانگین سنی ۶۳ سال بودند و داده ها بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷ میلادی جمع آوری شده بود. محققان دریافتند حداقل سطح سلامت سرم ۲۵-hydroxyvitamin D در پلاسمای خون، ۶۰ نانوگرم در میلی لیتر است که به میزان قابل توجهی بالاتر از ۲۰ نانوگرم در میلی لیتر توصیه شده در سال ۲۰۱۰ میلادی است.
این مطالعه نشان می دهد میزان ابتلا به سرطان سینه در افرادی با سرم ۲۵-hydroxyvitamin D بالاتر از ۶۰ نانوگرم در میلی لیتر، نسبت به ۲۰ نانوگرم در میلی لیتر، یک پنجم است.
در ادامه مطالعه آمده است کمبود ویتامین D یک خطر بالقوه ابتلا به سرطان سینه است.
به رشد کنترل نشده سلول های پوشش داخلی مجرای شیری یا لوبول، سرطان سینه گفته می شود. هر سینه از ۱۵ تا ۲۰ بخش به نام لوب تشکیل شده که به صورت خوشه ای در کنار هم قرار دارند. لوب ها مجموعه ای از غدد شیری هستند. هر لوب از بخش های کوچکتری به نام لوبول تشکیل شده است. سرطانی که از لوبول آغاز شود، سرطان لوبولار نامیده می شود. سرطان سینه در زنان شایع تر است، گرچه احتمال ابتلای مردان نیز به سرطان سینه وجود دارد
نتایج این مطالعه در نشریه PLOS ONE منتشر شده است.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی

واکسن ایرانی پاپیلوم انسانی به مرحله پایانی تولید رسید

به گزارش روز چهارشنبه گروه علمی ایرنا از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر رضا ملک زاده درباره ضرورت تولید واکسن های مورد نیاز کشور گفت: تولید هر واکسن داخلی برای عفونت های ویروسی و بیماری هایی که افراد باید در برابر آنها واکسینه شوند، یک موفقیت برای کشور است؛ چرا که واردات واکسن، هزینه های سرسام آوری دارد و بسیار گران به دست مصرف کننده داخلی می رسد.
وی تصریح کرد: هزینه واکسیناسیون HPV برای هر فرد، ۷۵۰ هزار تومان و نرخ استفاده از این واکسن در کشور، ۴۳ هزار دز است ؛ بنابراین تحقیقات و تلاش ها برای تولید واکسن های موثر و با کیفیت که این هزینه ها را به شدت کاهش دهد، قابل حمایت هستند.

** اولویت های تولید واکسن در ایران
وی درباره اولویت های تعریف شده در تولید واکسن های داخلی گفت: این اولویت بندی در کشورها از جمله ایران، از توصیه های سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با بیماری های در حال شیوع، سیاستهای ملی سلامت و برنامه های کشوری واکسیناسیون، تبعیت و روند کاملا مشخصی را طی می کنند.
دکتر ملک زاده افزود: بر این اساس تولید برخی واکسن ها در اولویت نخست قرار دارند و برخی دیگر در اولویت بعدی هستند. اما تلاش های علمی محققان داخلی برای تولید واکسن ها جزو هر اولویتی که باشند، قطعا در پاسخ به نیاز جامعه است و نمی توان حرکت علمی دانشمندان کشور را متوقف کرد.

** دو واکسن HPV ایرانی به پیشرفت های قابل توجه در فرایند تولید رسیدند
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت به واکسن های HPV در حال تولید توسط پژوهشگران دو شرکت دانش بنیان ایرانی اشاره کرد و گفت: واکسن ایرانی دو ظرفیتی HPV (سروتیپ های ۱۶ و ۱۸ که نقش عمده ای در بروز سرطان دهانه رحم دارند) مشابه سرواریکس است و در مراحل آزمایشات بالینی و دریافت مجوز سازمان غذا و دارو است و با دریافت مجوز، احتمالا از ابتدای سال ۹۸ وارد بازار می شود و دیگر واکسن چهار ظرفیتی HPV ( سروتیپ های ۶ ، ۱۱، ۱۶ و ۱۸ ) مشابه گارداسیل در مرحله آزمایشات حیوانی است و به پیشرفت ۷۰ درصدی رسیده است .
وی افزود: از آن جا که برنامه های تشخیصی ویروس HPV تحت پوشش بیمه قرار ندارد، ساخت واکسن بیماری، ضمن آن که با کاهش قابل توجه هزینه ها، به نیاز داخلی پاسخ خواهد داد، تولید آن را از انحصار شرکت های سازنده دنیا (گارداسیل و سرواریکس) خارج خواهد کرد و از سوی دیگر یک سرمایه گذاری ارزی برای کشور محسوب می شود؛ چرا که این واکسن دومین واکسن پرفروش دنیاست و ما می توانیم نیاز برخی کشورها را تامین کنیم.
بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، HPV یا پاپیلوم انسانی، هم اکنون شایعترین بیماری مقاربتی عصر حاضر است که به دلیل روابط محافظت نشده رخ می دهد و مردان بیشترین عامل انتقال این بیماری هستند و مهمترین عواقب ابتلا به این ویروس، بروز سرطان دهانه رحم است.

** تخمین شیوع ۷ درصدی HPV در بین زنان کشور
ملک زاده به نتایجی از مطالعات مرتبط با شیوع HPV در کشور اشاره کرد و گفت: نتایج برخی تحقیقات انجام شده در ایران شیوع کلی این ویروس در جمعیت زنان را حدود ۴ تا ۷ درصد تخمین زده می زند.
وی به مطالعه ای اشاره کرد که در سال ۱۳۹۲ انجام شده و در آن، ۳۰ هزار زن ۳۰ تا ۴۹ سال از جمعیت عادی ۴ شهرستان کشور نمونه گیری شدند و نتایج آن نشان داد نزدیک به ۳ هزار نفر HPV مثبت داشتند.
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت گفت: همچنین در سال ۲۰۱۷ گزارشی از «ICO HPV INFORMATION CENTRE » در مورد وضعیت HPV در ایران با استناد به نتایج مجموعه ای از مطالعات در چندین شهر جمع آوری و منتشر شد که نتایج آن نشان می دهد شیوع HPV در زنان مورد بررسی با سیتولوژی نرمال، ۷٫۴ درصد است و حدود ۲٫۸ درصد زنان در جمعیت عمومی، حامل ۱۶/۱۸HPVدر ترشحات دهانه رحم بودند.
ملک زاده اضافه کرد: یک مرور سیستماتیک بر روی ۱۴ مطالعه در ایران، شیوع HPV در بین زنان سالم در استانهای مختلف ایران را ۹٫۴ درصد اعلام کرده که در این میان، شیوع ۱۶HPV، ۲٫۳ درصد و شیوع ۱۸ HPV نیز ۱٫۷ بوده است.

** ضرورت انجام مطالعات فراگیر برای شیوع HPV
وی خاطرنشان کرد: آنچه از یافته های منتشره بر می آید این است که تاکنون مطالعه فراگیری در کشور که بتواند با حجم نمونه قابل تعمیم، شیوع HPV را در زنان و گروه های مختلف سنی نشان دهد وجود ندارد و از سویی اغلب مطالعات در کشور در زمینه HPV در موارد سرطان و تعیین ارتباط آن صورت گرفته است؛ در حالی که صورت دیگر بیماری، در زنان و مردان زیر ۳۰ سال است که خود را با بروز زگیل های آنوژنیتال با تبعات بسیار فراوان نشان می دهد.
ملک زاده این را نیز یادآور شد که هم اکنون، زگیل های آنوژنیتال، توسط متخصصان زنان و متخصصان پوست بخوبی در بیماران مراجعه کننده، شناسایی شده و کاملا تحت درمان قرار می گیرند.

** مرگ سالانه ۲۵۰ هزار زن در جهان بر اثر سرطان دهانه رحم
سرطان دهانه رحم یکی از خطرناک ترین بیماری هایی است که ابتلا به ویروس HPV یا پاپیلوم انسانی علت اصلی آن است. علی رغم این که سرطان دهانه رحم قابل پیشگیری است، سالانه بیش از ۵۰۰ هزار زن در سراسر جهان مبتلا به این بیماری شده و بیش از ۲۵۰ هزار زن جان خود را از دست می دهند.

** مرگ سالانه ۳۷۰ زن مبتلا به سرطان دهانه رحم در ایران
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، سرطان دهانه رحم را هفدهمین سرطان شایع در بین زنان ایرانی دانست و با استناد به آمارهای تخمینی ،مرگ های ناشی از سرطان دهانه رحم در کشور را سالانه ۳۷۰ مورد اعلام کرد.

** اعلام نتایج دقیق ترین نظام ثبت سرطان دهانه رحم در ایران
ملک زاده، همچنین از انجام جامع ترین و دقیق ترین ثبت سرطان دهانه رحم مبتنی بر کل جمعیت ایران (پوشش بالای ۹۸ درصد) در سال ۹۴ خبر داد و گفت: این نظام جامع، ضمن ثبت ۶۷۱ مورد سرطان دهانه رحم در کشور نشان داده است میزان بروز بیماری در هر ۱۰۰ هزار زن، ۱٫۷۸ است و استان تهران با ۱۶۴ مورد ( ۲٫۳۶ در هر ۱۰۰ هزار نفر) نخستین استان مبتلاست و پس از آن به ترتیب، استانهای خراسان رضوی، فارس، مازندران، گلستان، اصفهان، کرمان، خوزستان ، آذربایجان شرقی، کرمانشاه ، البرز، گیلان، هرمزگان، آذربایجان غربی، اردبیل، سیستان و بلوچستان، بوشهر، همدان، خراسان شمالی، مرکزی، کردستان، سمنان، خراسان جنوبی، لرستان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، ایلام قرار دارند.

** واکسیناسیون یک پیشگیری عالی از سرطان دهانه رحم است
ملک زاده، با اشاره به اهمیت پیشگیری از عفونت ویروس HPV ، به عنوان یکی از راه های ابتلا به سرطان دهانه رحم و شیوع آن ، ضمن تاکید بر اصلاح رفتار و سبک زندگی برای پیشگیری از هر نوع بیماری و در این خصوص، اصلاح رفتارهای جنسی بویژه پرهیز از ارتباطات جنسی محافظت نشده با شرکای متعدد گفت: واکسینه شدن البته در صورتی که افراد از نظر پزشک و مراقبان بهداشتی، واجد شرایط واکسن باشند، یک پیشگیری عالی است؛ اما باید گفت واکسینه شدن تابع سیاست و دستورالعمل های بهداشتی کشورهاست. این واکسن در برخی کشورها از سن ۹ سالگی تزریق می شود و در ایران از سن ۱۲ سالگی. سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند این واکسن به افراد زیر ۲۶ سال تزریق شود و کشورها آن را در برنامه واکسیناسیون خود بگنجانند. علت تزریق زودهنگام واکسن نیز، کاملا مبنای پزشکی داشته و آن، ضرورت ایجاد مصونیت بموقع در برابر بیماری، در جریان واکسیناسیون است.
وی با بیان این که عفونت HPV که عمدتا مردان عامل انتقال آن هستند، در اغلب موارد توسط سیستم ایمنی پاکسازی می شود گفت:اگر بدن نتواند عفونت ویروس را پاک کند، پایداری طولانی مدت ویروس در بدن ممکن است منجر به بروز سرطان دهانه رحم شود. بنابراین انجام واکسیناسیون یک راه پیشگیری موثر در برابر سرطان دهانه رحم است.

** کاهش بروز بدخیمی ها در زنان کمتر از ۵۰ سال با واکسیناسیون HPV
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت گفت:مطالعات نشان می دهد که واکسیناسیون HPV در درازمدت، باعث کاهش ۹۸ درصدی موارد بدخیمی ها در زنان کمتر از ۵۰ سال می شود. همچنین برنامه های غربالگری زنان باعث کاهش ۳۰ درصدی بدخیمی های مهاجم در زنان بالای ۵۰ سال می شود. با ادغام این دو رویکرد، می توان تا ۸۱ درصد از بروز بدخیمی ها کاست.

** واکسن HPV هیچ عارضه ای ندارد
وی افزود: شواهد مطالعات منتشره نشان داده است که واکسیناسیون از ایجاد ضایعات دهانه رحم در زنان جوان بویژه افراد ۱۵ تا ۲۶ سال محافظت می کند. این شواهد حاصل ۲۶ مطالعه بر روی ۷۳ هزار و ۴۲۸ هزار زن عمدتا زیر ۲۶ سال در تمام قاره ها بوده که طی ۸ سال انجام شده است و اثرات و ایمنی واکسن را بر پیش سرطان دهانه رحم و عفونت HPB 16/18 مورد بررسی قرار داده اند و با اطمینان بالایی از عدم افزایش عوارض ناخواسته جدی ناشی از واکسن خبر می دهند. البته تزریق واکسن به زنان باردار ممنوع است و باید کاملا زیر نظر پزشک انجام شود.
ملک زاده گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، در صورتی که میزان پوشش واکسیناسیون HPV در بین زنان جوان تا ۷۰ درصد باشد، کاهش قابل ملاحظه بروز سرطان دهانه رحم مورد انتظار است
وی یادآور شد: واکسنHPV از ذرات شبه ویروس تهیه می شود و حاصل فناوری نوترکیب است. این ذرات فاقد هر گونه محصول بیولوژیک زنده با DNA هستند و قدرت بیماری زایی ندارند و بنا بر مطالعات علمی فراوان و تاییدیه سازمان بهداشت جهانی واکسن موجود برای ویروس HPV ایمنی، کارایی و اثربخشی عالی دارند.

** نقش بسیار مهم غربالگری در پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم
معاون وزیر بهداشت همچنین درباره پیشگیری از سرطان دهانه رحم گفت: انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم برای افراد واجد شرایط و در معرض خطر مانند افراد دارای فعالیت جنسی، نقش بسیار مهمی در پیشگیری، تشخیص و درمان زودهنگام بیماری دارد؛ چرا که کشف و شناسایی سلول های پیش سرطانی که بخشی از غربالگری سرطان دهانه رحم است می تواند بسیار کمک کننده باشد.
به گفته وی، هم اکنون، غربالگری سرطان دهانه رحم توسط متخصصان زنان کشور بخوبی در حال انجام است و در آینده شاهد ثبت دقیق تر میزان بروز این سرطان در کشور خواهیم بود.

** آیا تکرار غربالگری ضرورت دارد؟
وی یادآور شد: از آن جا که مشاهده زگیل تناسلی یا ابتلا به ویروس HPV لزوما به معنای ابتلا به سرطان دهانه رحم نیست بنابراین تست غربالگری سرطان دهانه رحم پیش از هر گونه اطمینان و یا نگرانی لازم است. افرادی که غربالگری سرطان دهانه رحم را انجام داده و از عدم ابتلا به آن مطمئن شده اند خطر ابتلا به این سرطان در آینده نزدیک برای آنها کم است اما انجام تست های مجدد تا وقتی فعالیت جنسی دارند ضروری است چرا که خطر کم و بیش وجود دارد.
اطلاع رسانی در خصوص پیشگیری از بیماری HPV هر سال ، ۱۳ اسفند ماه همزمان با روز جهانی آگاهی از HPV صورت می گیرد اما در برنامه «ماه عسل» به سونامی این بیماری در ایران طی سالهای آینده اشاره و موجب موضع گیری هایی در این خصوص شد.

** بدون اتکا به نتایج مطالعات فراگیر، چگونه می توان از سونامی یک بیماری سخن گفت؟
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، ضمن تاکید بر پرهیز رسانه ها بویژه رسانه ملی دراعلام میزان شیوع بیماری ها و پیش بینی اپیدمی آنها در آینده توسط افراد غیرمتخصص از سویی و لزوم خودداری از به کارگیری توصیفاتی همچون «سونامی» برای شیوع بیماری ها بدون اتکا به اسناد مطالعاتی و علمی مورد تایید گفت: خوشبختانه ایران در حوزه تحقیقات علوم پزشکی و نظام ثبت بیماری ها بویژه ثبت سرطان به دستاوردهای بسیار مهم بین المللی رسیده است که نمونه اخیر آن تهیه نخستین گزارش « ثبت سرطان مبتنی بر کل جمعیت ایران» بود که برای انتشار در معتبرترین مرجع جهانی «سرطان در پنج قاره» مورد تایید قرار گرفت و نشان داد که ایران در حوزه ثبت سرطان همپای کشورهای پیشرفته دنیا توانسته یکی از با کیفیت ترین و دقیق ترین گزارشات ثبت سرطان دنیا را ارائه دهد.
ملک زاده، نتایج ثبت سرطان دهانه رحم را یکی از بخشهای نظام ثبت سرطان دانست و افزود: وقتی کشور ما دارای چنین توانایی علمی و تحقیقاتی در حوزه پزشکی است انتظار می رود که موضوعات مهم مرتبط با بیماری ها را دستخوش حواشی بی فایده که هیچ ثمری برای مردم ندارد نکنیم.
ویروس HPV یا پاپیلوم انسانی، بیش از۱۰۰ نوع یا سوش مختلف دارد. بیش از ۸۰ درصد افراد مبتلا به HPV علائم قابل مشاهده ای در بدن ندارند و تعداد کمی دارای علائم هستند. مهمترین علامت ابتلا به ویروس HPV ایجاد زگیل در نواحی از بدن مانند دست، پا ، سر و گردن و نیز در ناحیه تناسلی است.
اکثر عفونتهای HPV به مرور زمان برطرف می شوند یا به دلیل ضعیف شدن در بدن تاثیر نمی گذارند اما اگر بدن نتواند عفونت ویروس را پاک کند پایداری طولانی مدت ویروس در بدن ممکن است منجر به تغییرات پیش سرطانی می شود که در صورت عدم درمان برخی از این تغییرات با گذشت زمان به سرطان از جمله سرطان دهانه رحم، سرطان آلت تناسلی، سرطان مقعد ، سرطان دهان، سرطان زبان،
سرطان گلو و برخی از دیگر سرطانها (عمدتا بسته به رفتارهای جنسی ) تبدیل می شوند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

شرکت توسعه تجارت جلال آرا

تخریب فیزیکی و شیمیایی بدن در صورت استفاده ناصحیح از مواد آرایشی و بهداشتی/آسیب های ناشی از فعالیت میکرواورگانیسم ها جدی است

رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو بیان اینکه هرمحصولی که برای پاک کردن، جذب کردن یا تغییر دادن ظاهر بوسیله مالیدن، ریختن، پاشیدن و یا اسپری کردن روی بدن انسان به کار می رود بعنوان فرآورده های آرایشی و بهداشتی شناخته می شود توصیه هایی را برای پیشگیری از آسیبهای احتمالی به دلیل استفاده اشتباه از فراورده های آرایشی و بهداشتی بیان کرد.
رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در گفتگو با ایفدانا با بیان اینکه هرمحصولی که برای پاک کردن، جذب کردن یا تغییر دادن ظاهر بوسیله مالیدن، ریختن، پاشیدن و یا اسپری کردن روی بدن انسان به کار می رود بعنوان فرآورده های آرایشی و بهداشتی شناخته می شود اظهار داشت: باتوجه به فراوانی و افزایش روز افزون مصرف انواع این گونه فرآورده ها چنانچه بصورت صحیح استفاده نگردد و یا در شرایط مناسب نگهداری نگردد می تواند به مصرف کننده آسیب برساند.

دکتر مصطفی اسماعیلی آسیب ها مذکور را ناشی از فعالیت میکرواورگانیسم ها و یا تخریب فیزیکی و شیمیایی فرآورده عنوان کرد که سبب صدمه به مصرف کننده و همچنین افت کارایی آن می شود.

وی به مصرف کنندگان توصیه کرد برای حفظ خود و فرآورده علاوه بر اینکه هرگز فرآورده های آرایشی را به طور مشترک استفاده نمی کنند؛ به غیر از زمان مصرف درب آنها را کاملا بسته نگه داشته و دور از نور آفتاب نگه داری کنند زیرا نور سبب تجزیه مواد نگهدارنده (عامل حفظ فرآورده از آلودگی) موجود و کاهش اثر آن می گردد.

این مقام مسئول در سازمان غذا و دارو همچنین تصریح کرد: تاحد امکان از بسته بندی کوچک این فراورده ها استفاده گردد زیرا بسته بندی کوچک فرآورده را محافظت کرده و از خشکی، آلودگی و ناپایداری آن تاحدی ممانعت می نماید.

وی همچنین با اشاره به افرادی که به فرآورده های آرایشی حساسیت دارند از آنها خواست فرآورده های ضد آلرژی استفاده نمایند.

رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در توصیه ای دیگر در مورد فرآورده های آرایشی چشم اضافه کرد: اینها نسبت به دیگر فرآورده ها عمر مفید کمتری دارند واین موضوع بدلیل ایجاد آلودگی توسط استفاده مکرر مصرف کننده است لذا توصیه می شود سه ماه پس از باز شدن تعویض گردد.

دکتر اسماعیلی در توصیه های دیگر خاطر نشان کرد: درصورت خشک شدن از افزایش آب به فرآورده ها خودداری گردد؛ زیرا آب سبب تخریب مواد نگهدارنده می شود.

وی همچنین گفت: چنانچه رنگ، بو و شکل ظاهری فرآورده تغییر کرد دیگر قابلیت مصرف ندارد.

او در پایان با اشاره به اینکه استفاده مکرر از فراورده های فوق در مجاورت هوا و آلودگی ناشی از انگشت جهت کاربرد امکان آلودگیرا افزایش داده و بسیاری از فرآورده ها را قبل از تاریخ انقضاء غیر قابل مصرف می کند کما اینکه عمر مفید فرآورده های آرایشی بهداشتی بستگی به فرمولاسیون طریقه نگهداری و چگونگی مصرف دارد.

منبع:پایگاه خبری سازمان غذا ودارو

شرکت توسعه تجارت جلال آرا

افزایش عمر مفید دستگاه های پزشکی با داشتن برنامه امکان پذیر است

رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: افزایش عمر مفید دستگاه های پزشکی با داشتن برنامه امکان پذیر است.
مهندس حسین عظیم زاده در گفتگو با ایفدنا اظهار کرد: دستگاه های پزشکی وسایلی هستد که مستقیماً برزندگی انسان تاثیرگذارند، همچنین این وسایل به سرمایه گذاری قابل توجهی نیاز داشته و در بسیاری از موارد هزینه نگهداری بالائی دارند.

وی ادامه داد: ضروری است که یک برنامه نگهداری طراحی و برنامه ریزی شده وجود داشته که قادر باشد، تجهیزات پزشکی را در مراکز درمانی، قابل اطمینان، ایمن و در دسترس برای استفاده در تشخیص، درمان و مانیتورینگ بیماری قرار دهد.

این کارشناس تصریح کرد: علاوه بر این اجرای چنین برنامه ای، عمر مفید دستگاه را افزایش داده وهزینه نگهداری آن را کاهش می دهد.

همچنین باعث می شود یک برنامه نگهداشت شامل فرآیندهایی برای بازرسی و همچنین نگهداری پیشگیرانه و نگهداری اصلاحی است.

مهندس عظیم زاده گفت: بازرسی های عملکردی این اطمینان را می دهد که دستگاه به طور صحیح کار می کند، درحالی که بارزسی های ایمنی، ایمن بودن دستگاه را برای بیمار و کاربر بررسی می کند.

رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو افزود: هدف از نگهداری پیشگیرانه (PM) افزایش عمر دستگاه و کاهش میزان خرابی آن است. علاوه بر این برخی از مشکلات پنهان، ممکن است در طول بازرسی های زمان بندی شده آشکار شوند.

مهندس عظیم زاده بیان کرد: هرچند انجام بازرسی ها، تنها این اطمینان را می دهد که دستگاه در زمان بازرسی در شرایط عملکردی مناسب است و نمی تواند خرابی هی احتمالی در آینده را برطرف کند و ماهیت بسیاری از اجزاء الکتریکی و مکانیکی طوری است که می تواند در هر زمانی دچارمشکل شده و از کار بیافتد.

وی در ادامه عنوان کرد: نگهداری اصلاحی (CM) عملکرد یک دستگاه معیوب را اصلاح و به حالت آماده بکار بر می گرداند و یک برنامه نگهداشت موثر شامل برنامه ریزی، مدیریت و پیاده سازی مناسب است.

رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: در این فرآیند برنامه ریزی، منابع مالی، فیزیکی و انسانی مورد نیاز جهت پیاده سازی مناسب اقدامات نگهداری در نظر گرفته می شود، همچنین هنگامی که برنامه نگهداشت تعریف شد، جنبه های مالی، انسانی و عملکردی می بایست به طور مستمر بررسی و مدیریت شده تا اطمینان حاصل شود که برنامه بدون وقفه ادامه یافته و درصورت نیاز بهبود یابد.

مهندس عظیم زاده در پایان گفت: کلید اطمینان از عملکرد بهینه تجهیزات، پیاده سازی مناسب برنامه است.

منبع:پایگاه خبری سازمان غذا ودارو

شرکت توسعه تجارت جلال آرا

توقیف فعالیت کارگاه غیرمجاز تولید ترشی در آبادان

مدیر نظارت بر مواد غذایی دانشکده علوم پزشکی آبادان از شناسایی کارگاه غیرمجاز تولید ترشی در آبادان و توقیف ۳۰هزار لیتر ترشی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایفدانا – Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو آبادان ،سید جابر پورشعیب در گفت‌وگو با روابط عمومی این معاونت در آبادان اظهار کرد: پیرو پیگیری‌ها و تلاش‌های کارشناسان نظارت بر موادغذایی معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان فعالیت‌های این کارگاه متوقف شد. وی اضافه کرد: در این کارگاه تولید و توزیع ترشی در شرایط نامطلوب محیطی و کاملاً غیربهداشتی با مواد اولیه نامرغوب و غیرمجاز به صورت زیرزمینی صورت می‌گرفت.

مدیر نظارت بر مواد غذایی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان و امور حقوقی این دانشکده همراه با نماینده صنعت و معدن، با اخذ مجوز از دادستان آبادان از محل موردنظر بازرسی به عمل آورده و ۳۰۰ بشکه ۱۰۰ لیتری ترشی کپک‌زده را مشاهده و توقیف کردند.

وی در پایان اضافه کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه می‌‎توانند مراتب را از طریق تلفن رسیدگی به شکایت معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان به شماره ۱۴۹۰ اطلاع دهند.

منبع:پایگاه خبری سازمان غذا ودارو

شرکت توسعه تجارت جلال آرا

دفع صحیح و ایمن داروها

کارشناس مرکز اطلاع ­رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: با توجه به این که داروها نقش مهمی در درمان بسیاری از بیماری­ها ایفا می­کنند؛ اما زمانی که مورد نیاز نیستند مهم است که آنها را به درستی دور بریزیم تا به کاهش مسمومیت تصادفی، به خصوص توسط کودکان،یا سوءاستفاده عمدی داروها کمک کنیم؛برای آگاهی از روش دفع داروها ابتدا باید دستورالعمل روی بسته­بندی دارو را مطالعه کنیم تا از نکات خاص مربوط به آن دارو را مطلع شویم.
به گزارش ایفدانا – کارشناس مرکز اطلاع ­رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: با توجه به این که داروها نقش مهمی در درمان بسیاری از بیماری­ها ایفا می­کنند؛ اما زمانی که مورد نیاز نیستند مهم است که آنها را به درستی دور بریزیم تا به کاهش مسمومیت تصادفی، به خصوص توسط کودکان،یا سوءاستفاده عمدی داروها کمک کنیم؛برای آگاهی از روش دفع داروها ابتدا باید دستورالعمل روی بسته­بندی دارو را مطالعه کنیم تا از نکات خاص مربوط به آن دارو را مطلع شویم.

به گزارش “وب دا” در شیراز، دکتر “کیمیا حمیری”، ادامه داد: به طور کلی چندروش برای دفع داروها مورد استفاده قرار می­گیردمانند ریختن در فاضلاب، بعضی از داروها به قدری خطرآفرین هستند که حتی در مقادیر کم می­تواندبرای کسی که دارو برای وی تجویز نشده است، کشنده باشد؛ جهت جلوگیری از مصرف اتفاقی توسط کودکان، این مواد خطرناک باید هر چه زودتر از طریق فاضلاب دور ریخته شوند؛ نمونه­هایی از این داروها شامل، داروهای ضددرد شبه مخدر (مانند متادون، ترامادول، بوپرونورفین)، داروهای خواب­آور بنزودیازپینی (مانند دیازپام، آلپرازولام و…)، ریتالین، استامینوفن کدئین است؛ با وجود تحقیقات دانشمندان پیرامون احتمال آلودگی آب­های رودخانه و آشامیدنی از این طریق،به نظر می­رسد عمده­ترین راه وارد شدن باقیمانده داروها در سیستم آبی،مصرف دارو توسط افراد و دفع آن از بدنشان به صورت طبیعی است؛ با این وجود داروها را درون فاضلاب نریزیم مگر این که در اطلاعات دارو این روش دفع ذکر شده باشد.

این دکتر داروساز در ادامه گفت،اگر دستورالعمل خاصی برای دور ریختن دارو بر روی برچسب آن ها قید نشده بود و برنامه بازیافت دارو در منطقه شما وجود نداشت، اغلب داروها را می­توانیم با احتیاطات لازم و طی چند مرحله­درون زباله­های خانگی بریزیم؛ در ابتدا داروها را از قوطی خارج کنیم و بدون ریز ریز کردن یا باز کردن کپسول­ها، با مواد ناخوشایندی مانند خاک کثیف یا تفاله چای و قهوه مخلوط کنیم؛ این کار تمایل کودکان یا افرادی که قصد سوء مصرف دارو را دارند برای دست زدن به دارو کم می­کند؛ سپس، مخلوط را در ظروفی، مانند کیسه­های پلاستیکی،محکم بسته­بندی کنیم و در آخر ظروف را در زباله­های خانگی بیاندازیم.

دکتر حمیری در ادامه افزود، برای دفع محصولات استنشاقی و آئروسول­ها باید دستور­العمل روی این فرآورده­ها را بخوانیم؛این فرآورده­ها در صورت سوراخ شدن یا انداختن در آتش می­توانند خطرناک باشند.

او با اشاره به این که وسایل تیز وبرنده باید دور از دسترس کودکان باشد و نباید درون سطل زباله ریخته شوند؛ برای دور ریختن آن ها تاکید کرد که فوراً در ظروف مخصوص زباله­های تیز و برنده بیاندازیم تا خطر بریدگی و زخم شدن با آنها را کم کنیم.اگر ظروف مخصوص دفع اشیاء برنده نداشتیم، می­توانید از ظروف پلاستیکی محکم محصولات خانگی، مانند ظروف خالی مواد شوینده، استفاده کنیم؛ مطمئن باشیم ظرفی که انتخاب کردیم خصوصیات اساسی یک ظرف زباله وسایل برنده مناسب را داشته باشد برای مثال،

از یک پلاستیک سفت و محکم ساخته شده باشد، بتوان درب آن را کاملا محکم بست بدون این که اشیای تیز بتوانند از آن خارج شوند،در طول استفاده قائم بیایستد و پایدار باشد، در برابر نشت کردن مقاوم باشد،و نهایتاً به درستی بتوان بر روی آن برچسب زد.

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتردر مورد دفع صحیح و ایمن دارو ها،می توانید بروشور داروی مورد نظر که معمولا در جعبه ی آن قرار دارد را مطالعه کنید و یا از پزشک و یا داروساز خود بپرسید و یا هم چنین تماس تلفنی با مرکز اطلاع رسانی دارو ها و سموم ۱۴۹۰ یا ۱۹۰ و یا ۰۷۱۳۲۳۳۱۰۱۷ حاصل فرمایید.

منبع:پایگاه خبری سازمان غذا ودارو

شرکت توسعه تجارت جلال آرا

درمان سریع سردرد در عرض ۳۰ ثانیه

بسیاری از مردم هنگام مواجهه با سردرد به مصرف انواع داروهای مسکن روی می‌آورند در حالی که روش‌های درمانی طبیعی‌ با عوارض جانبی بسیار کمتر برای بهبود این قبیل دردها وجود دارد.

در زمان حمله های میگرنی حساسیت شما به محیط اطراف و شرایط محیطی مانند نور افزایش پیدا کرده و با کوچکترین نور سردردها تشدید می شوند، افزون بر این استفراغ و تهوع با افزایش حساسیت حواس در اثر مواجه شدن با بو یا موارد اینچنینی نیز دیده می شود.
درمان میگرن به صبر و شکیبایی نیاز دارد، اغلب داروهای تجویزی فقط به عنوان یک تسکین دهنده موقت موثر بوده و در موارد زیادی به سلامتی شما آسیب رسانده و حتی موجب بروز اعتیاد نیز می شوند.
ما به شما توصیه می کنیم به جای استفاده از داروهای قاتل The Murderer درد به کمک نمک با کیفیت هیمالیا سر دردهای میگرنی خود را در نطفه خفه کنید.
این درمان طبیعی نه تنها دردهای شما را تسکین داده، بلکه موجب تقویت سیستم ایمنی بدن شده و با بازگرداندن الکترولیت ها یک محیط قلیایی در بدن ایجاد می کند.
آب لیمو ترکیب موثر در درمان میگرن است که یک تاثیر باور نکردنی در قلیایی کردن بدن داشته و هنگام ترکیب با نمک صورتی هیمالیا اثر آن چندبرابر می شود.
مواد تشکیل دهنده درمان طبیعی میگرن:
½ قاشق چایخوری نمک صورتی هیمالیا
آب نصف لیمو
یک لیوان آب
آماده سازی: همه شما باید آب لیمو و نمک را دریک آب ریخته وهم بزنید و اکنون معجون درمان میگرن شما آماده است و با نوشیدن آن درعرض ۳۰ ثانیه نشانه های بهبود را حس می کنید.

منبع :سایت قطره