تهران: بزرگراه حکیم غرب – سازمان برنامه شمالی – انتهای هشتم شرقی پلاک ۲

کد پستی: ۱۴۸۳۸۶۳۱۷۱

تلفن تماس (۰۲۱):  ۸۸۵۴۱۲۳۴

فکس(۰۲۱):  ۴۴۹۵۸۳۹۹

پست الکترونیکی: info@ttjalalara.com